Kyjov, Nádražní 471
+420 518 305 333
info@ssakyjov.cz

Strava

Střední škola automobilní Kyjov

Odkazy se otevřou v nové záložce.

Aktuální jídelní lístek 

Seznam alergenů

Informace o stravování a ubytování žáků ve školním roce 2020/2021

Přihlášky ke stravování jsou vyvěšeny na webových stránkách školy nebo je možné si přihlášku ke stravování vyzvednout v kanceláři ŠJ. V případě zájmu o odebírání stravy tuto přihlášku vyplníte a odevzdáte ve škole nebo v kanceláři ŠJ u paní Hořínkové.
Žáci a zaměstnanci se přihlašují ke stravování před začátkem školního roku od 26. srpna 2020 nebo v průběhu školního roku.
Přihláška ke stravování se musí vyplnit vždy na začátku nového školního roku.
Trvalé odhlášení ze stravování je možno provést pouze osobně v kanceláři ŠJ na předepsaném tiskopise.

V době nemoci nemohou žáci odebírat zvýhodněnou stravu, a proto se musí odhlásit nebo uhradit plnou hodnotu jídla včetně mzdových a věcných nákladů.

Cena stravy: cena za 1 oběd činí 33,- Kč
Celodenní strava činí 99,- Kč (má 5 jídel: snídaně: 16,- Kč, přesnídávka: 12,- Kč, oběd: 33,-Kč, svačina: 11,- Kč, večeře: 27,- Kč).

Cena ubytování za 1 měsíc je 700,- Kč.
Při zdražení surovin se bude zvyšovat také cena stravného v průběhu školního roku.

 

Úhrada stravného:

Provádí se formou zálohy. Zálohu na stravování a ubytování zaplatí každý na začátku školního roku, vyúčtování bude provedeno po ukončení školního roku. Záloha bude zaslána na účet školy (10139671/0100, KB ), vždy do 20. dne v měsíci, a to na měsíc následující. Během roku si každý bude z poskytnuté zálohy odčerpávat při odebírání stravy. K odběru stravy slouží čip (cena čipu je 100,-), který slouží také ke vstupu do školy. Čip je nutné řádně opatrovat, při ztrátě okamžitě nahlásit u studijního referenta, aby zablokoval možnost vstupu do školy. Pokud žák ztratí čip, musí si zakoupit nový.
Záloha na stravování a ubytování: celodenní strava + ubytování je 2700,- Kč

Záloha na obědy žáků je 700,- Kč/měsíc.

 

Odhlašování:

Provádí se z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti ve škole a to osobně v kanceláři ŠJ, přes internet na www.strava.cz, na e-mail horinkova@ssakyjov.cz, nebo telefonicky na číslech 518 305 342, 518 305 333, kl.212. Výjimečně může být provedeno odhlášení telefonicky u vedoucí ŠJ ráno do 7,30 hodin.

Bc. Ladislava Hořínková, vedoucí školní jídelny
Tel. 518305342 e-mail: horinkova@ssakyjov.cz

Provozní řád školní jídelny (odkaz se otevře v nové záložce)

 

Zpět: Pro žáky a rodiče / Úvodní strana / Mapa stránek