Kyjov, Nádražní 471
+420 518 305 333
info@ssakyjov.cz

Pro žáky a rodiče

Střední škola automobilní Kyjov

V této záložce najdete studijní informace pro studenty i jejich rodiče.

Rozvrhy a suplování
Organizace školního roku
Školní řád a dokumenty
Strava
E-studovna
Maturita
Závěrečné zkoušky
Poradenské pracoviště

Vážení rodiče, vážení žáci,
vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a stávající epidemiologické situaci se prodlužuje platnost rozhodnutí k provozu škol od 1. 2. 2021 do 14. 2. 2021 i na další období od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021.

Veškerá výuka na středních školách se tedy nadále realizuje pouze distančně. Výjimkou jsou individuální prezenční konzultace a dále pak komisionální zkoušky k uzavření klasifikace žáků tříd 4.AT, 3.AK a 3.B za 1. pololetí školního roku.

 

Nadále tedy platí:

s účinností ode dne 4. 1. 2021 do 22. 1. 2021, se zakazuje osobní přítomnost žáků středních škol ve školách.

Dále se zakazuje provoz ubytovacích školských zařízení tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol na domově mládeže.

Provoz školní jídelny nebude přerušen a jídelna tak může umožnit odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i pro žáky, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Jelikož je školní jídelna vzhledem k žákům a zaměstnancům považována za provozovnu, která neslouží veřejnosti, je možné, aby zaměstnanci konzumovali jídlo v prostorách jídelny, a to za dodržení stanovených hygienických podmínek. Pokud některý ze žáků by měl zájem využívat i v době distanční výuky školní stravování, je možno se přihlásit k odběru stravy. Nesmí se však stravovat v jídelně, ale může odebrat stravu „přes výdejní okno“. Objednání je možné u Bc. Hořínkové přes web, popř. telefonicky (518 305 342 ) nebo e-mailem na adresu horinkova@ssakyjov.cz .

Hlavním komunikačním kanálem se žáky a zákonnými zástupci pro teoretické i praktické vyučování je nadále program Bakaláři a jeho funkce Komens. Vyučující jednotlivých předmětů, včetně odborného výcviku, zašlou žákům a v kopii i zákonným zástupcům úkoly na výše uvedené období. V předmětech, ve kterých bude probíhat výuka i on-line prostřednictvím programu Microsoft Teams, budou žáci vyučujícími vyzváni k přihlášení do takto naplánovaných hodin.

Žáci mají možnost si dohodnout s vyučujícími individuální prezenční konzultace (vždy jeden učitel a jeden žák).

Na základě školského zákona jsou žáci povinni se distančně vzdělávat. Proto je jejich neúčast na vzdělávání považována za absenci, kterou je třeba omluvit. Problematika distanční výuky je také doplněna ve školním řádu.

Pokud má žák jakékoli technické problémy s komunikací nebo distančním vzděláváním, je třeba neprodleně kontaktovat třídního učitele, popř. konkrétního učitele a dohodnout se případně na jiné formě vzdělávání či zasílání úkolů.

Ing. Radek Hladný, ředitel

Zpět: Úvodní strana / Mapa stránek