Kyjov, Nádražní 471
+420 518 305 333
info@ssakyjov.cz

Přijímací řízení

Střední škola automobilní Kyjov

MŠMT zveřejnilo opatření obecné povahy č.j. MSMT-4337/2021-8:

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Přijímací zkoušky –  upozornění na test uchazečů

Upozorňujeme, že žáci, kteří se dostaví k přijímací zkoušce musí mít platný doklad o negativním výsledku testu na Covid – 19 a nesmí mít projevy tohoto onemocnění. Jinak nebudou ke zkoušce připuštěni.

Přesné pokyny naleznete na tomto odkazu: http://ssakyjov.cz/wp-content/uploads/2021/04/priloha_894570514_0_000_Ochrana_zdravi_PZ_MZ_ZZ_ABS_2021.pdf

Po kliknutí se Vám otevře v novém okně dokument z MŠMT ve formátu pdf.

Základní informace pro 1. kolo přijímacího řízení

 

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2021. Přihláška do denního studia musí být na předepsaném tiskopise, musí být potvrzena příslušnou základní školou (podpis ředitele a kulaté razítko) a musí být potvrzena lékařem.

Přihláška obsahuje klasifikaci za první pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku.

Pokud podává uchazeč přihlášku na studijní obor Autotronik a má doporučení ze školského poradenského zařízení, je třeba je pro jeho zohlednění při přijímací zkoušce doložit.

Přijímací zkoušky se konají jen u studijního oboru Autotronik v 1. kole. Termín pro školy uvedené na 1. místě je 3.5.2021, pro školy uvedené na 2. místě je 4.5.2021 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Každý z uchazečů, který odevzdal přihlášku, obdrží  informaci s registračním číslem, pod kterým bude veden v přijímacím řízení. Uchazeči, kteří musí vykonat přijímací zkoušku, obdrží také pozvánku k této zkoušce.

Podrobná kriteria k přijetí jsou uvedena níže.

Kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory studia na naší škole – 1. kolo 2021

Obory denního studia

Soubory se stáhnou mezi uložené soubory v počítači. Pokud máte nainstalovaný Adobe Reader, soubory *pdf se otevřou v nové záložce.

Autotronik
Mechanik opravář motorových vozidel
Karosář

 

Obecné informace o přijímacím řízení z odboru školství JMK, které se otevřou v novém okně

Do všech oborů jsou přijímáni chlapci i dívky.

Pro dojíždějící žáky možnost ubytování na DM včetně celodenní stravy

Podrobnosti o nabízených oborech získáte u výchovných poradců na ZŠ nebo přímo na SŠ automobilní Kyjov, p.o.

 

Přihlášku ke stažení  v pdf naleznete zde

Návod na vyplnění nalezete na tomto odkazu

Poučení o zápisovém lístku

 

Zpět: Pro uchazeče / Úvodní strana / Mapa stránek