Kyjov, Nádražní 471
+420 518 305 333
info@ssakyjov.cz

Přijímací řízení

Střední škola automobilní Kyjov

Základní informace pro 1. kolo přijímacího řízení

 

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2022. Přihláška do denního studia musí být na předepsaném tiskopise, musí být potvrzena příslušnou základní školou (podpis ředitele a kulaté razítko) a musí být potvrzena lékařem.

Přihláška obsahuje klasifikaci za první a druhé pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku.

Pokud podává uchazeč přihlášku na studijní obor Autotronik a má doporučení ze školského poradenského zařízení, je třeba je pro jeho zohlednění při přijímací zkoušce doložit.

Přijímací zkoušky se konají jen u studijního oboru Autotronik v 1. kole. Termín pro školy uvedené na 1. místě je 12.4.2022, pro školy uvedené na 2. místě je 13.4.2022 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Každý z uchazečů, který odevzdal přihlášku, obdrží  informaci s registračním číslem, pod kterým bude veden v přijímacím řízení. Uchazeči, kteří musí vykonat přijímací zkoušku, obdrží také pozvánku k této zkoušce.

Podrobná kriteria k přijetí jsou uvedena níže.

Kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory studia na SŠ polytechnické – 1. kolo 2022

Obory denního studia

Soubory se stáhnou mezi uložené soubory v počítači. Pokud máte nainstalovaný Adobe Reader, soubory *pdf se otevřou v nové záložce.

Autotronik
Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář

 

Do všech oborů jsou přijímáni chlapci i dívky.

Pro dojíždějící žáky možnost ubytování na DM včetně celodenní stravy

Podrobnosti o nabízených oborech získáte u výchovných poradců na ZŠ nebo přímo na SŠ automobilní Kyjov, p.o.

 

Přihlášku ke stažení  v pdf naleznete zde

Návod na vyplnění nalezete na tomto odkazu

Poučení o zápisovém lístku

 

Zpět: Pro uchazeče / Úvodní strana / Mapa stránek