Kyjov, Nádražní 471
+420 518 305 333
info@ssakyjov.cz

Obory studia

Střední škola automobilní Kyjov

Učební obory:

23 – 68 – H / 01 Mechanik opravář motorových vozidel

Název ŠVP: Automechanik
Délka přípravy: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Doklad o ukončení: Výuční list
Přijímání žáků: výběrové řízení
Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost

Popis oboru:

Absolvent získá střední odborné vzdělání a odbornou přípravu pro výkon povolání automechanik. Součástí vzdělání absolventa je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C a v případě zájmu i příslušného profesního průkazu způsobilosti řidiče.

Vzdělání umožní kvalifikovaně vykonávat činnosti spojené s výrobou a provozem silničních vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, STK, SME apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí, kontroly po provedené opravě, obsluhy diagnostických zařízení, vyplňování technické dokumentace, zajištění náhradních dílů apod.

23 – 55 – H / 02 Karosář

Název ŠVP: Karosář
Délka přípravy: 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Doklad o ukončení: Výuční list
Přijímání žáků: výběrové řízení
Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost

Popis oboru:

Absolvent získá střední odborné vzdělání a odbornou přípravu k výkonu povolání klempíř a povolání karosář. Součástí vzdělání absolventa je řidičský průkaz skupiny B a oprávnění ke svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2.

Žák je připravován tak, aby se po úspěšném absolvování oboru mohl uplatnit při výrobě a opravách karoserií a skříní silničních motorových vozidel.

V případě zájmu může žák absolvovat přípravu k získání řidičského oprávnění skupiny C a příslušného průkazu způsobilosti řidiče.

Studijní obor:

39 – 41 – L / 01 Autotronik

Název ŠVP: Autotronik
Délka přípravy: 4 roky
Způsob ukončení: maturitní zkouška, na konci 3. ročníku závěrečná zkouška v oboru Mechanik opravář motorových vozidel
Doklad o ukončení: Vysvědčení o maturitní zkoušce, v případě úspěšného absolvování závěrečné zkoušky i výuční list
Přijímání žáků: přijímací řízení
Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost

Popis oboru:

Absolvent získá úplné střední odborné vzdělání a odbornou přípravu pro výkon povolání v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Součástí vzdělání absolventa je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C a v případě zájmu příslušného profesního průkazu způsobilosti řidiče.

Žák je připravován k výkonu náročných dělnických činností v oblasti provozu, údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel.

Absolvent může také pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

 

Seznam vyučovaných oborů v historii školy

Kód Název Zaměření
26-57-H/001 Autoelektrikář ———————————-
23-55-H/002 Klempíř – strojírenská výroba karosář-opravář karoserií silničních motorových vozidel
24-35-2/01 Klempíř pro strojírenskou výrobu
23-68-H/001 Automechanik ———————————-
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
39-41-L/001 Autotronik
39-41-L/01 Autotronik
37-41-L/503 Dopravní provoz ———————————-
23-55-H/02 Karosář
23-68-H/003 Mechanik opravář – silniční motorová vozidla pro silniční motorová vozidla
66-51-H/007 Prodavač – motorová vozidla pro motorová vozidla
23-45-M/006 Silniční doprava – diagnostika motorových vozidel
23-45-M/01 Dopravní prostředky
23-45-M/004 Silniční doprava diagnostika motorových vozidel

 

Zpět: Pro uchazeče / Úvodní strana / Mapa stránek