Kyjov, Nádražní 471
+420 518 305 333
info@ssakyjov.cz

Organizace výuky od 12. a 19. 4. 2021

Střední škola automobilní Kyjov

Organizace výuky od 12. a 19. 4. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nadále nedochází k podstatným  změnám v provozu škol a školských zařízení. V období od 12. dubna 2021 tedy i nadále probíhá výuka ve stejném režimu jako dosud, tj. pouze distančně. Výjimkou jsou komisionální zkoušky, individuální konzultace a prezenční výuka praktického řízení motorových vozidel. Při těchto individuálních aktivitách nemusí podstoupi žák testování.

S účinností od 19. 4. 2021 se umožňují skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol  anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině :
▪ účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná,
▪ na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně vymezenými výjimkami),

Napsat komentář