Kyjov, Nádražní 471
+420 518 305 333
info@ssakyjov.cz

Učebny

Střední škola automobilní Kyjov

Výuka probíhá ve 14 učebnách, z čehož je jedna zaměřena na počítače a tři ke specializované výuce.

Jazyková učebna

V naší nové jazykové učebně využíváme interaktivní tabuli, notebook a počítače pro studenty. Díky připojení k internetu můžeme studenty seznámit se spoustou zajímavých materiálů, ať už jsou to obrázky, autentická videa nebo články k aktuálně probíraným tématům. Neocenitelným pomocníkem je také DVD iTools, které vhodně doplňuje interaktivními cvičeními námi probírané učebnice anglického jazyka. Pro naše studenty jsou tyto aktivity oblíbeným zpestřením výuky, jak se můžete přesvědčit na záběrech.

Učebna VT

Výpočetní technika na naší škole je zaměřena na programy, které absolventi budou potřebovat ve svém budoucím povolání:
• zpracování textů, tabulek a databází (MS Office),
• grafika pro potřebu firmy – zpracování fotografií, příprava letáku, prezentace, webu pomocí šablon,
• střih videa (Corel, MS PowerPoint, Pinacle Studio),
• různé diagnostiky motorových vozidel,
• plánování tras a výpočet nákladů na dopravu,
• čtení a pořízení technické dokumentace (Autodesk Inventor).

Elektrolaboratoř

Výuka v elektrolaboratoři probíhá systémem teorie – praxe (experiment, měření) na daném zařízení, kterým je laboratoř vybavena. Všechna elektrotechnická měření postupně navazují na teoretickou výuku dle školního plánu, tedy na předměty elektronika a elektrická příslušenství. Laboratoř je vybavena sedmi měřícími pracovišti, stoly, každý pro dva studenty. Základem pro měření je výukový systém rc 2000 – mikrolab. Jedná se o velmi moderní stavebnicový modulový výukový systém, který lze podle potřeby výuky neustále rozšiřovat.
Tento systém je napojen na výpočetní techniku, se kterou může spolupracovat a je s ní plně kompatabilní. V podstatě lze každý elektrotechnický děj také zobrazit, promítnout jeho průběh na obrazovku počítače – takže počítač pracuje jako paměťový dvoukanálový osciloskop. Pro vyšší ročníky je k dispozici náročnější stavebnice VOLTÍK III., který obsahuje základní logické obvody. Dále každý žák k měření používá univerzální měřicí přístroj – multimetr a další měřicí přístroje nutné k měření (odporový můstek, kapacitní můstek apod.). Pro skupinové měření je v laboratoři umístěn výukový panel pro základní funkce automobilu a dále tzv. měřící kufřík kde se studenti seznámí a také mohou proměřovat formou simulace dějů např. práci generátoru, funkci tranzistoru a zesilovače, regulaci otáček motoru apod.

Učebna elektronických systémů

Odborná učebna je zaměřena na výuku elektronických systémů motorových vozidel. V rámci vybavení jsou zde umístěny 4 výukové panely s palivovými systémy zážehových a vznětových motorů a jeden výukový panel s brzdovým systémem ABS, ASR.
Žáci se zde při výuce seznamují se složením a funkcí celých elektronických systémů i jejich částí. Pracují s elektrickými schématy. Učí se základům sériové a paralelní diagnostiky, což spočívá v komunikaci s řídícími jednotkami a proměřováním snímačů a akčních členů pomocí multimetru a osciloskopu.

 

Zpět: O škole / Úvodní strana / Mapa stránek