Kyjov, Nádražní 471
+420 518 305 333
info@ssakyjov.cz

Historie školy

Střední škola automobilní Kyjov

Historie

Založení školy je datováno k 1. dubnu 1967 pod názvem Učňovské středisko při ČSAD Kyjov, později jako Středisko praktického vyučování při ČSAD Hodonín, spadající pod podnikové ředitelství ČSAD Brno. Praktická část výuky probíhala v prostorách dopravního závodu ČSAD Kyjov, teoretické  vyučování v SOU, Havlíčkova 1223/17, Kyjov.

V roce 1984 bylo SOU přejmenováno na SOU dopravní. Praktická výuka probíhala tehdy v Kyjově a ve Veselí nad Moravou. V roce 1983 začala výstavba nové opravárenské haly, která byla uvedena do provozu ve školním roce 1987 – 1988.

Součástí SOU je od roku 1978 také Domov mládeže, ve kterém bylo postupně ubytováno více než sto žáků ročně.

V roce 1989 byla zahájena výstavba nové budovy teoretického vyučování a od 1. ledna 1991 došlo k osamostatnění učiliště, které tak přestalo být součástí  ČSAD Brno. V červnu 1991 bylo ukončeno vyučování v Napajedlích a od září byla zahájena teoretická výuka v přebudovaných prostorách Domova mládeže v Kyjově.

1. dubna 1994 došlo k přejmenování SOU dopravní na Centrum odborné přípravy ( COP ) a byla slavnostně otevřena nová budova teoretického vyučování. 1.9.2005 došlo znovu ke změně názvu školy na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní 471.

V roce 2015 došlo ke změně názvu na Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace.

Naše škola vždy připravovala žáky v učebních a studijních oborech i nástavbovém studiu se zaměřením na automobily  a silniční dopravu.

 

Zpět: O škole / Úvodní strana / Mapa stránek