Kyjov, Nádražní 471
+420 518 305 333
info@ssakyjov.cz

Informace pro uchazeče k náhradnímu termínu přijímací zkoušky a informace o zpětvzetí zápisového lístku

Střední škola automobilní Kyjov

Informace pro uchazeče k náhradnímu termínu přijímací zkoušky a informace o zpětvzetí zápisového lístku

MŠMT zveřejnilo opatření obecné povahy č.j. MSMT-4337/2021-8:

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

Napsat komentář